Poděkování

Vážené sestry, vážení bratři,

čas běží a před blížícím se shromážděním je na místě se trochu ohlédnout za uplynulým funkčním obdobím. Proto bych rád zrekapituloval svoji činnost ve funkci starosty OSH Semily. Před pěti lety, kdy skončil ve funkci dlouholetý starosta, bratr Miksánek, vyvstala otázka, kdo bude jeho následovníkem. Byly odsouhlaseny podmínky, a jak bylo na OSH dobrým a z mého pohledu správným zvykem, osloveni nejdříve náměstci a potom členové VV OSH, zda mají o tuto funkci zájem. Bylo to odůvodněno tím, že tito členové mají dlouholeté zkušenosti. Nikdo z přede mnou oslovených neprojevil zájem, a tak jsem byl jako člen výkonného výboru také osloven a následně se rozhodl tuto nabídku přijmout.

 Od začátku jsem si byl vědom, že nějaké náklady na moji funkci jsou, a tak, i když to nebylo podmínkou mého zvolení, rozhodl jsem se, že se pokusím získat na oplátku finanční prostředky pro OSH.

 První, co se mi podařilo, bylo značné snížení nájmu za pronájem stadionu v Turnově při konání hasičských soutěží.

 Při hledání dalších zdrojů jsem se rozhodl oslovit města, která nepodporovala činnost okresního sdružení v rámci kolektivního členství. A tak ke stávajícím obcím přibyla města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Košťálov a Jablonec nad Jizerou. Dle uzavřené dohody města posílají příspěvek ve výši minimálně 10,- Kč za člena, ale může být i více, např. Město Turnov poslalo v roce 2019 částku 10.000,- Kč.

 Dále jsem oslovil podniky a podnikatele na Turnovsku, a tak každý rok plynou do pokladny OSH další finanční prostředky.

 Pro zatraktivnění soutěže O pohár OSH Semily v požárním útoku dospělých jsem navrhl a výkonný výbor následně schválil, aby jako odměny pro prvních pět družstev byly místo hadic nakoupeny spíše masné výrobky. S potěšením mohu říci, že se toto setkalo s velmi kladnou odezvou u soutěžících a ani finanční úspora tohoto opatření není úplně zanedbatelná.

 S tímto souvisí i další změna - odměny pro rozhodčí a soutěžící družstva dospělých. Místo skleniček, které se musely kupovat, jsem sehnal sponzorským darem dárkové balení piva Rohozec. I toto, se setkalo s kladnou odezvou.

 Jelikož OSH Semily má obrovskou členskou základnu, která se projevuje mimo jiné v silně obsazených soutěžích, podařilo se mi v grantech od Krajského úřadu v Liberci prosadit navýšení započitatelné částky na stravu ze 30% na 40%.

 Abych nezůstal jen u financí. Bylo mým cílem navštívit co nejvíce sborů při jejich valných hromadách a dalších akcích. Poděkovat jim za jejich činnost pro společnost a šíření dobrého jména našeho sdružení.  Hasičských akcí je mnoho, opakovaně se stává, že se termínově kryjí. Do toho mám ještě jiné závazky, které musím ve své domovině, stejně jako většina z Vás, zodpovědně plnit. Proto se nedá vždy a na každou akci dojet. Jsem jen člověk a být na více místech najednou nejde.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, s nimiž jsem měl možnost spolupracovat, za jejich čas, který věnovali hasičské myšlence a popřát do dalšího období především radost z dobře vykonané práce.

 Arnošt Černý, starosta OSH Semily

 

Nejbližší hasičská akce:

Jizerská liga 2020 - Kosmonosy
Neděle 20.09.2020 v 10:00
Jizerská liga 2020 - Benešov u Semil
Sobota 26.09.2020 v 10:00
© 2005 - 2020 OSH ČMS Semily