Kancelář OSH


OPATŘENÍ SH ČMS k 1.4. 2020
Sestry a bratři,
dovolte mi v této pohnuté době Vám popřát hodně zdraví a pevných nervů. Doba není jednoduchá, ale věřím že to zvládneme. 
S pozdravem Arnošt Černý starosta OSH
 
opatření 1opatření 2
 
Shromáždění delegátů se odkládá

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ZAKAZUJE s účinností od dnešního dne tj. 10. března 2020 jakékoliv akce s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob včetně akcí spolkových. Nařízení je platné od 18:00h až do odvolání tohoto mimořádného opatření.

 

Na základě tohoto mimořádného opatření NELZE KONAT plánované akce SH ČMS, tj. sportovní soutěže, plesy, poutě a jiné kulturní a podobné spolkové akce.

 

Celorepublikově se ruší také konání Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech do odvolání, VČETNĚ TĚCH, KDE BY BYL předpokládaný počet účastníků menší než 100.

 

Je nutné počítat s tím, že celý harmonogram okresních Shromáždění delegátů SDH, popřípadě krajských Shromáždění delegátů OSH, může být termínově posunut včetně VI. sjezdu SH ČMS, aby byly podmínky pro všechny stejné.

 

 Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění způsobené novým koronavirem.

 

                                                                                        Za vedení SH ČMS

 

     Jan Slámečka

 

   starosta SH ČMS

 

 
Poděkování

Vážené sestry, vážení bratři,

čas běží a před blížícím se shromážděním je na místě se trochu ohlédnout za uplynulým funkčním obdobím. Proto bych rád zrekapituloval svoji činnost ve funkci starosty OSH Semily. Před pěti lety, kdy skončil ve funkci dlouholetý starosta, bratr Miksánek, vyvstala otázka, kdo bude jeho následovníkem. Byly odsouhlaseny podmínky, a jak bylo na OSH dobrým a z mého pohledu správným zvykem, osloveni nejdříve náměstci a potom členové VV OSH, zda mají o tuto funkci zájem. Bylo to odůvodněno tím, že tito členové mají dlouholeté zkušenosti. Nikdo z přede mnou oslovených neprojevil zájem, a tak jsem byl jako člen výkonného výboru také osloven a následně se rozhodl tuto nabídku přijmout.

 Od začátku jsem si byl vědom, že nějaké náklady na moji funkci jsou, a tak, i když to nebylo podmínkou mého zvolení, rozhodl jsem se, že se pokusím získat na oplátku finanční prostředky pro OSH.

 První, co se mi podařilo, bylo značné snížení nájmu za pronájem stadionu v Turnově při konání hasičských soutěží.

 Při hledání dalších zdrojů jsem se rozhodl oslovit města, která nepodporovala činnost okresního sdružení v rámci kolektivního členství. A tak ke stávajícím obcím přibyla města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Košťálov a Jablonec nad Jizerou. Dle uzavřené dohody města posílají příspěvek ve výši minimálně 10,- Kč za člena, ale může být i více, např. Město Turnov poslalo v roce 2019 částku 10.000,- Kč.

 Dále jsem oslovil podniky a podnikatele na Turnovsku, a tak každý rok plynou do pokladny OSH další finanční prostředky.

 Pro zatraktivnění soutěže O pohár OSH Semily v požárním útoku dospělých jsem navrhl a výkonný výbor následně schválil, aby jako odměny pro prvních pět družstev byly místo hadic nakoupeny spíše masné výrobky. S potěšením mohu říci, že se toto setkalo s velmi kladnou odezvou u soutěžících a ani finanční úspora tohoto opatření není úplně zanedbatelná.

 S tímto souvisí i další změna - odměny pro rozhodčí a soutěžící družstva dospělých. Místo skleniček, které se musely kupovat, jsem sehnal sponzorským darem dárkové balení piva Rohozec. I toto, se setkalo s kladnou odezvou.

 Jelikož OSH Semily má obrovskou členskou základnu, která se projevuje mimo jiné v silně obsazených soutěžích, podařilo se mi v grantech od Krajského úřadu v Liberci prosadit navýšení započitatelné částky na stravu ze 30% na 40%.

 Abych nezůstal jen u financí. Bylo mým cílem navštívit co nejvíce sborů při jejich valných hromadách a dalších akcích. Poděkovat jim za jejich činnost pro společnost a šíření dobrého jména našeho sdružení.  Hasičských akcí je mnoho, opakovaně se stává, že se termínově kryjí. Do toho mám ještě jiné závazky, které musím ve své domovině, stejně jako většina z Vás, zodpovědně plnit. Proto se nedá vždy a na každou akci dojet. Jsem jen člověk a být na více místech najednou nejde.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, s nimiž jsem měl možnost spolupracovat, za jejich čas, který věnovali hasičské myšlence a popřát do dalšího období především radost z dobře vykované práce.

 Arnošt Černý, starosta OSH Semily

 
Poděkování starosty

 Sestry, bratři, hasiči,

 pomalu končí rok 2019, a tak mi dovolte Vám všem poděkovat za práci, kterou děláte pro rozkvět hasičů. Vím, že to není vždy jednoduché skloubit  hasičinu a soukromý život, ale vy to nevzdáte. A za to vám patří velké uznání a dík. Děkuji všem trenérům, kteří vychovali velkou plejádu našich vynikajících sportovců, jak na úrovni kraje a republiky, ale i vynikajících sportovců, kteří  zastupují náš okres na mistrovství světa, vedoucím mládeže, rozhodčím, členům rad a prostě všem hasičům. Nesmím zapomenout na členy výjezdových jednotek obcí, kteří jsou připraveni vždy pomoci. Poděkování patří i členům výkonného výboru a pracovnici kanceláře OSH. V neposlední řadě děkuji i všem sponzorům za finanční i nefinanční dary, kterými podpořili naši činnost.

Sestry a bratři, končí i pětileté funkční období volených zástupců  na všech postech SDH a OSH a čekají nás nové volby. Vybírejte vaše zástupce zodpovědně, osobně bych si přál, aby to byli lidé, kteří ctí základní hasičské hodnoty jako jsou úcta a pomoc druhému, jak říká hasičské desatero, povahy přímé, šlechetné, vlastenecké, v pospolitém jednání počestné a vlídné.

 Přeji Vám a Vašim rodinám krásné a pohodové svátky a do nového roku 2020 pevné zdraví a dobrou náladu.  

 Arnošt Černý, starosta OSH Semily 

 

 
PF 2020

pf 2020 2

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Další > Konec >>

Strana 1 z 6

Nejbližší hasičská akce:

Žádné události k zobrazení
© 2005 - 2020 OSH ČMS Semily