Pojištění domácnosti
Občané - pojištění domácnosti

Základní pojištění zahrnuje:

  • soubor věcí tvořící zařízení domácnosti, (tj. movité věci ve vlastnictví pojištěného, které tvoří vybavení jedné domácnosti a slouží provozu této domácnosti), nachází se v místě pojištění, v obytném nebo rodinném domě využívaném pojištěným a členy jeho domácnosti. Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí domácnosti po uzavření smlouvy
  • věci, které patří pojištěnému a příslušníkům jeho domácnosti nebo pokud je po právu užívají, ale patří jiné fyzické osobě
  • zvířata, která jsou majetkem pojištěného a členů domácnosti, nachází se v místě pojištění a neslouží k výdělečné činnosti
  • stavební prvky a stavební součásti bytu, které pojištěný prokazatelně pořídil vlastním nákladem (s omezeným limitem plnění)
Celý článek...
 


Nejbližší hasičská akce:

Soptíkův pohár - Semily
Neděle 19.05.2019 v 00:00
Pohár OSH - Bozkov
Sobota 01.06.2019 v 00:00
Pohár OSH - Libštát
Sobota 13.07.2019 v 00:00
Pohár OSH - Bystrá nad Jizerou
Sobota 20.07.2019 v 00:00
Pohár OSH - Želechy
Sobota 03.08.2019 v 00:00
© 2005 - 2019 OSH ČMS Semily