Hlavní stránka Partner HVP, a.s. Domácnosti Občané - pojištění domácnosti
Občané - pojištění domácnosti

Základní pojištění zahrnuje:

 • soubor věcí tvořící zařízení domácnosti, (tj. movité věci ve vlastnictví pojištěného, které tvoří vybavení jedné domácnosti a slouží provozu této domácnosti), nachází se v místě pojištění, v obytném nebo rodinném domě využívaném pojištěným a členy jeho domácnosti. Pojištění se vztahuje i na věci, které se staly součástí domácnosti po uzavření smlouvy
 • věci, které patří pojištěnému a příslušníkům jeho domácnosti nebo pokud je po právu užívají, ale patří jiné fyzické osobě
 • zvířata, která jsou majetkem pojištěného a členů domácnosti, nachází se v místě pojištění a neslouží k výdělečné činnosti
 • stavební prvky a stavební součásti bytu, které pojištěný prokazatelně pořídil vlastním nákladem (s omezeným limitem plnění)

Navíc je možno připojistit:

 • stavební součásti bytu a součásti vedlejších místností - škody vzniklé na stavebních prvcích, které pojištěný prokazatelně pořídil vlastním nákladem (nad omezený limit plnění)
 • věci umístěné v příslušenství bytu - jedná se o místnosti nacházející se v místě pojištění, které sice nejsou součástí bytu, jenž pojištěný užívá, ale byly dány pojištěnému do užívání společně s bytem a jsou využívány výlučně pojištěným
 • připojištění elektroniky nad rámec základního pojištění

Kterýkoliv druh připojištění lze sjednat jen v případě, že je sjednáno základní pojištění.

Základní pojištění trvale obydlené domácnosti se sjednává pro sdružené riziko:

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části či nákladu
 • vichřice
 • krupobití
 • sesuv lavin
 • zemětřesení
 • zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti
 • voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí
 • pád stromu nebo stožáru
 • povodeň nebo záplava
 • odcizení, včetně jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí

Základní pojištění rekreační domácnosti se sjednává pro sdružené riziko:

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části či nákladu
 • vichřice
 • krupobití
 • sesuv lavin
 • zemětřesení
 • zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti
 • voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí

K rekreační domácnosti lze připojistit:

 • pád stromu nebo stožáru
 • povodeň nebo záplava
 • odcizení, včetně jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí

Pojištění domácnosti lze sjednat bez spoluúčasti (tj. finančního podílu pojištěného na vzniklé škodě) i se spoluúčastí.

V případě pojistné události uhradíme náklady do výše sjednané pojistné částky, pojistná událost je vyřizována vždy rychle a korektně.

Možná připojištění:


 

Nejbližší hasičská akce:

Žádné události k zobrazení
© 2005 - 2024 OSH ČMS Semily