Občané - pojištění staveb

Pojištění lze sjednat na:

 • jakékoliv stavby v osobním vlastnictví (rodinné domy, rekreační objekty, bytové domy, garáže, skleníky atd.)
 • byt či nebytové prostory v budově v osobním vlastnictví
 • příslušenství staveb (plot, studna, septik, bazén atd.) a technologická zařízení sloužící k užívání staveb (např. výtah)
 • stavební materiál sloužící k údržbě pojištěného objektu
 • rozestavěné objekty, stavební materiál, který se má stát součástí stavby a drobnou stavební mechanizaci, která se nachází v místě stavby

Pojistit lze na:

 Základní sdružené riziko "FLEXA"

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu

Sdružené riziko

 • požár
 • výbuch
 • přímý úder blesku
 • náraz nebo zřícení posádkou řízeného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu
 • vichřice
 • krupobití
 • sesuv lavin
 • zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti
 • tíha sněhu nebo námrazy
 • pád stromu nebo stožáru
 • náraz silničního dopravního prostředku
 • voda nebo topné médium vytékající z poškozeného potrubí
 • povodeň nebo záplava (omezený limit plnění)
 • jednání pachatele za účelem odcizení pojištěných věcí

Doplňkově lze připojistit rizika:

 • voda nebo topná média vytékající z poškozeného potrubí (ke sdruženému riziku "FLEXA")
 • tíha sněhu a námrazy (ke sdruženému riziku "FLEXA")
 • pád stromu nebo stožáru (ke sdruženému riziku "FLEXA")
 • povodeň nebo záplava (nad omezený limit plnění)
 • zemětřesení
 • odcizení

Pojištění staveb lze sjednat bez spoluúčasti (tj. finančního podílu pojištěného na vzniklé škodě) i se spoluúčastí. V případě pojistné události uhradíme náklady do výše sjednané pojistné částky, pojistná událost je vyřizována vždy rychle a korektně.

Možná připojištění:

 

Nejbližší hasičská akce:

Žádné události k zobrazení
© 2005 - 2024 OSH ČMS Semily